Sunday, April 21, 2024
HomeActualitateTaxa de întreținere a liftului în blocurile cu multe etaje: cine trebuie...

Taxa de întreținere a liftului în blocurile cu multe etaje: cine trebuie să o plătească?

Taxa de întreținere a liftului în blocurile cu multe etaje: cine trebuie să o plătească?

Liftul este un element esențial în blocurile cu multe etaje, asigurând mobilitatea locatarilor și facilitând accesul la etaje superioare. Cu toate acestea, nu toți locatarii sunt obligați să plătească taxa de întreținere a liftului. Aceasta este inclusă în suma totală plătită lunar pentru întreținere, împreună cu alte cheltuieli de mentenanță.

Scutirea de la plata cheltuielilor legate de lift conform Legii 196/2018

Pentru a aduce claritate în privința taxei de întreținere a liftului, este important să menționăm Legea 196/2018, publicată în Monitorul Oficial. Aceasta reglementează scutirea de la plata cheltuielilor legate de ascensor pentru anumite categorii de locatari. Cu toate acestea, luarea deciziei privind scutirea trebuie efectuată în cadrul unei adunări generale a asociației de locatari și nu se aplică automat.

Beneficiarii scutirii de la plata cheltuielilor legate de lift

Conform prevederilor legale, anumite categorii de locatari pot beneficia de scutirea de la plata cheltuielilor legate de lift. Acestea includ persoanele cu dizabilități, vârstnicii cu o mobilitate redusă, familiile numeroase și alte categorii speciale. Însă, pentru a obține această scutire, este necesară luarea unei decizii în cadrul adunării generale a asociației de locatari.

Contribuția fiecărui locatar la cheltuielile de mentenanță și reparații ale liftului

Este esențial ca toți locatarii să contribuie la acoperirea cheltuielilor de mentenanță și reparații ale liftului, deoarece acesta este considerat un bun comun, conform reglementărilor. Cheltuielile asociate funcționării unui ascensor pot fi împărțite în două categorii principale: energia electrică consumată de ascensor și cheltuielile necesare pentru întreținere și reparații.

Distribuția costurilor de energie electrică

Factura de energie electrică a ascensorului este distribuită între funcționarea propriu-zisă a ascensorului și spațiile comune din bloc. Procentajele aferente distribuirii costurilor sunt stabilite în funcție de decizia majorității proprietarilor și reflectă gradul de utilizare a liftului și spațiilor comune.

Scutirea de la costurile de energie electrică pentru locatarii de la parter, demisol, subsol, mezanin și etajul 1

Pentru locatarii de la parter, demisol, subsol, mezanin și etajul 1, există posibilitatea de a solicita scutirea de la costurile de energie electrică ale liftului. Această scutire poate fi obținută prin depunerea unei cereri scrise la asociația de locatari, documentând astfel lipsa utilizării lor frecvente a ascensorului.

Scutirea de costurile de întreținere și reparații pentru spațiile comune la etajele superioare

Pentru spațiile comune situate la etajele superioare, scutirea de la costurile de întreținere și reparații poate fi acordată sub anumite condiții. Locatarii trebuie să-și asume un angajament personal scris că nu utilizează liftul și să depună acest document la asociația de locatari. Astfel, aceștia pot beneficia de scutire pentru spațiile comune situate la etajele superioare.

Responsabilitatea comună a locatarilor în privința mentenanței și reparațiilor

În ceea ce privește cheltuielile de mentenanță și reparații ale liftului, acestea sunt suportate de toți proprietarii de apartamente din bloc și se împart proporțional cu cota-parte de proprietate din spațiul comun al fiecărui locatar. Prin urmare, orice daune sau defecțiuni ale ascensorului trebuie remediate prompt și costul reparațiilor este suportat colectiv de toți proprietarii.

Pentru a menține un lift funcțional și sigur, este necesară colaborarea și implicarea activă a tuturor locatarilor. Ei trebuie să respecte regulile de utilizare a liftului și să raporteze orice defecțiune sau situație de pericol în cel mai scurt timp posibil.

Pentru informații și detalii suplimentare referitoare la taxele de întreținere ale liftului și regulile specifice asociației de locatari, este recomandat să consultați documentațiile și deciziile adunărilor generale ale asociației.

* Acest material are scop informativ și nu constituie sfaturi juridice. Recomandăm consultarea unui avocat specializat pentru sfaturi personalizate în funcție de situația individuală.

Surse:

TAGS:

taxa întreținere lift, scutire taxa întreținere lift, cheltuieli legate de ascensor, taxe de mentenanță, cheltuieli de întreținere, energie electrică ascensor

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

General

Recent Comments