Friday, March 1, 2024
Google search engine
HomeSportRomânia își diversifică speciile de animale: S-a creat o nouă rasă de...

România își diversifică speciile de animale: S-a creat o nouă rasă de oi în Moldova

România își diversifică speciile de animale: S-a creat o nouă rasă de oi în Moldova

O comunitate din regiunea Moldovei a realizat un avans semnificativ în domeniul creării speciilor noi de animale. Cu ajutorul unor fermieri iscusiți, s-a reușit încrucișarea a două rase de oi, în scopul creșterii producției de lapte și produse lactate autohtone. Această inovație aduce o gură de aer proaspăt în industria zootehnică din România.

Ce trebuie să știm despre noua specie de oi creată în România

Deși România deține al doilea cel mai mare efectiv de ovine din Uniunea Europeană, numărul raselor autohtone este extrem de redus. Din cele 12 rase existente, 8 dintre acestea sunt pe cale de dispariție.

Oile rasei „Țurcana Brează” și „Țigaia de Covasna” sunt cele care se folosesc în mod obișnuit pentru producția de lapte în România. Cu toate acestea, numărul lor este limitat. În încercarea de a diversifica speciile, un grup de oieri din comuna Letea Veche, satul Holt, județul Bacău, a decis să împletească rasele „Țigaie Ruginie” și „Awassi”. Rezultatul acestui demers a fost apariția unei noi specii de oi numite „Rovasi”.

Rasa de oi Rovasi – o specie autohtonă pentru România

De mai bine de patru decenii, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor de la Secuieni, Bacău, contribuie la menținerea speciei Rovasi. Procesul de formare a acestei rase a debutat în anul 1982 atunci când au fost importați în România berbecii genitori de rasă Awassi, din Israel.

Rasa Rovasi se caracterizează prin trăsături distincte care o diferențiază de celelalte specii de oi. Acestea sunt mai puțin „stufoase” în comparație cu alți membri ai aceleiași familii, picioarele lor sunt mai subțiri, iar blana are o culoare maro, amestecată cu alb. Un alt avantaj al acestei rase este calitatea superioară a laptelui pe care îl produc. De aceea, mulți fermieri din regiunea Moldovei au adoptat această rasă în activitatea lor.

Procesul de creare a rasei Rovasi a presupus o abordare riguroasă prin aplicarea unui program sistematic de încrucișare. Înainte de a efectua această încrucișare, speciile Awassi și Țigaia Ruginie au fost atent analizate pentru a se asigura compatibilitatea genelor lor. Cercetătorii au ajuns la concluzia că aceste două rase de oi au o rezistență deosebită la factorii climatici și agenții patogeni specifici regiunii.

Rasa de oi Rovasi a produs în timp miei cu calități superioare față de celelalte specii existente. Aceștia au atins o creștere în greutate de peste 250 de grame pe zi pe parcursul fazei lor de alăptare. Aceasta face ca rasa Rovasi să fie valoroasă nu doar în producția de lapte, ci și în producția de carne de oaie.

O altă caracteristică importantă a rasei Rovasi este ritmul rapid de creștere al mieilor, ceea ce permite înțărcarea lor mai devreme. Acest lucru are un impact direct asupra mamelor lor, care pot fi mulse mai devreme în procesul de producție a laptelui. Rasa Rovasi poate produce până la 169,67 de kilograme de lapte, în comparație cu rasa Țigaie, care produce doar 108,77 de kilograme.

The Future of Romanian Agriculture: Rovasi Sheep Making Waves

Researchers and farmers in a commune in the Moldavia region of Romania have successfully developed a new breed of animal. This innovation was made possible through a combination of careful breeding. Experienced farmers devised this plan to increase milk production and promote locally made dairy products.

Romania is ranked second in terms of sheep population in the European Union; however, it has the fewest native sheep breeds, with only 12, eight of which are on the brink of extinction. Among them, the “Turcana Breaza” and “Tigaia de Covasna” sheep breeds are the most useful for milk production, but their numbers are scarce.

One day, a group of shepherds in the village of Holt, Letea Veche commune, Bacau county, decided to purchase rams and ewes from the “Tigaie Ruginie” and “Awassi” breeds. This crossbreeding led to the creation of the Rovasi sheep breed. The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, through the Livestock Department, supported and continues to support the creation of new sheep breeds.

The Rovasi Sheep Breed – A New Species of Sheep in Romania

For four decades, the Research and Development Station for Sheep and Goats in Secuieni, Bacau, has been involved in preserving the Rovasi breed. The breeding process began in 1982 when parent rams of the Awassi breed were imported from Israel to the research station.

What sets the Rovasi breed apart? These sheep are less “woolly” than other breeds, have slender legs, and their wool is usually brown or a mixture of brown and white. Additionally, they produce high-quality milk, which has allowed many farmers in the Moldavia region to maintain their businesses.

It should be noted that the formation process of the Rovasi breed involved a systematic crossbreeding program. The Awassi and Tigaia Ruginie breeds were carefully analyzed first to ensure compatibility between their genes. Ultimately, researchers concluded that these breeds have good resistance to climatic factors and various pathogens.

Over time, the Rovasi breed has produced lambs superior to other breeds. During their suckling phase, it was observed that they gained over 250 grams per day per head. As a result, Rovasi sheep are valuable not only for dairy production but also for sheep meat production.

Thanks to the rapid growth rate of Rovasi lambs, they can be weaned earlier, allowing their mothers to be milked sooner. These sheep can produce up to 169.67 kilograms of milk, 35.89% more than the Tigaia breed, which only yields 108.77 kilograms.

Tags: specie noua de animal, lapte made in Romania, rase de ovine autohtone, Rasa de oi Rovasi

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

General

Recent Comments