Friday, March 1, 2024
Google search engine
HomeSportRevoluție în industria farmaceutică: Antibioticele vor putea fi cumpărate fără rețetă

Revoluție în industria farmaceutică: Antibioticele vor putea fi cumpărate fără rețetă

Revoluție în industria farmaceutică: Antibioticele vor putea fi cumpărate fără rețetă

O veste importantă pentru pacienți a fost anunțată de Ministerul Sănătății. Potrivit unui ordin emis recent, vom putea achiziționa antibiotice din farmacii fără a mai avea nevoie de o rețetă de la medic.

Noi reguli pentru achiziționarea antibioticelor

Noile reglementări introduse prin acest ordin permit pacienților să ia o doză de urgență de antibiotice direct din farmacii, fără a mai fi necesară o rețetă medicală. Această doză este suficientă pentru un tratament de trei zile.

Practic, farmaciștii vor avea permisiunea de a elibera anumite tipuri de antibiotice și antifungice în cantitatea necesară pentru 72 de ore, adică o doză de urgență. Această doză poate fi administrată doar o singură dată în timpul unui tratament pentru un pacient.

Antibioticele care pot fi eliberate direct de la farmacie includ Amoxicilina, Amplicilina, Doxicilina și Oxicilina. O listă completă a antibioticelor care pot fi achiziționate fără rețetă poate fi consultată în Anexa 1 a ordinului emis de Ministerul Sănătății.

Condiții pentru achiziționarea antibioticelor fără rețetă

Pentru a putea primi doza de urgență a antibioticelor, pacienții trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere. Această declarație vine cu o serie de reguli care trebuie respectate.

În plus, pentru medicamentele antibiotice și antifungice prescrise în afara sistemului de asigurări sociale de sănătate, se va utiliza un tip special de prescripție medicală. Detalii despre acest tip de prescripție pot fi găsite în cea de-a doua anexă a ordinului.

Prescripția medicamentului trebuie să conțină date precise, inclusiv seria și numărul acesteia. De asemenea, sunt necesare și informații despre pacient, codul de diagnostic și detalii despre medicament. Semnătura și parafa medicului, precum și data eliberării trebuie să fie prezente pe prescripție.

Prescripția medicală este valabilă până la ultima zi a tratamentului recomandat, iar dozarea medicamentului se face treptat, doar în aceeași farmacie. Farmaciile vor raporta zilnic aceste acțiuni și vor avea un termen de 60 de zile pentru a-și adapta sistemul informatic.

Pentru a putea cumpăra antibioticele fără rețetă, pacienții trebuie să completeze următoarea declarație:

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul/subsemnata, [Numele și prenumele], domiciliat(ă) în [Adresa], declar pe propria răspundere că nu am ridicat din altă unitate farmaceutică cantitatea maximă aferentă dozei pe 72 de ore de medicament [Numele medicamentului], în cursul acestui tratament.

Data: [Data]
Semnătura pacientului/aparținătorului: [Semnătură]

Revoluție în industria farmaceutică

Cu noile reglementări adoptate de Ministerul Sănătății, pacienții vor putea beneficia de un acces mai facil la antibiotice. Această schimbare aduce o serie de avantaje, precum:

  • Pacienții vor putea obține rapid o doză de urgență a antibioticelor, fără a mai fi necesară deplasarea la un medic;
  • Se reduce presiunea asupra sistemului medical, deoarece pacienții nu mai trebuie să solicite o rețetă pentru a achiziționa antibioticele necesare;
  • Pacienții care deja au o prezentare clinică clară pot începe tratamentul imediat;
  • Se elimină potențialele întârzieri în recuperarea pacienților din cauza dificultăților de acces la medic;
  • Participarea farmaciștilor în furnizarea de medicamente fără rețetă poate duce la o monitorizare și consiliere mai bune a pacienților.

Această schimbare semnificativă în industria farmaceutică va simplifica accesul la antibiotice și va asigura pacienților tratamentul necesar într-o perioadă de timp mai scurtă. Este important de menționat că utilizarea antibioticelor trebuie să fie responsabilă și să respecte indicațiile medicului, chiar și atunci când pacienții le achiziționează fără rețetă.

TAGS: antibiotic, industrie farmaceutică, Ministerul Sănătății, farmacii, rețetă

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

General

Recent Comments