Sunday, July 14, 2024
HomeActualitateProiect de creștere a competitivității firmei DEXTERNET SRL pentru tranziția echitabilă

Proiect de creștere a competitivității firmei DEXTERNET SRL pentru tranziția echitabilă

Proiect de creștere a competitivității firmei DEXTERNET SRL pentru tranziția echitabilă

Un proiect amplu denumit „Creșterea competitivității firmei DEXTERNET SRL” este în plină desfășurare la adresa din Municipiul Târgu Jiu, Strada 23 AUGUST, Nr. 107, Județ Gorj. Acest proiect este codificat ca SMIS 317322 și este finanțat prin Programul Tranziție Justă, susținând dezvoltarea IMM-urilor în vederea sprijinirii creșterii durabile și creării de locuri de muncă. Valoarea totală a acestui proiect se ridică la 3.141.603,77 lei, cu diverse component: valoare totală eligibilă de 2.637.622,50 lei, fonduri nerambursabile de 1.700.727,17 lei, contribuție din bugetul național de 300.128,32 lei și cofinanțare de 636.767,01 lei.

Proiectul are o durată de implementare de 12 luni, cuprinse între 31/05/2024 și 31/05/2025, după semnarea contractului de finanțare. Scopul principal al proiectului este să sprijine dezvoltarea teritoriilor și să contribuie la diversificarea economică durabilă, în special a sectorului antreprenorial productiv mic și mijlociu, inclusiv a antreprenoriatului feminin, pentru a crește competitivitatea și a genera locuri de muncă durabile și bine remunerate.

Obiectivele specifice ale acestui proiect cuprind extinderea capacității unității existente, inovarea procesului de producție, dezvoltarea resurselor umane, menținerea și crearea de locuri de muncă, inclusiv pentru categoriile defavorizate și integrarea unor măsuri de protecție a mediului și eficiență energetică prin utilizarea surselor regenerabile de energie și reducerea consumului de resurse.

Proiectul vizează crearea unui impact semnificativ prin reducerea emisiilor de carbon, implementarea de tehnologii inovatoare și practici sustenabile, toate acestea în conformitate cu obiectivele Programului de Tranziție Justă. În plus, se acordă o atenție deosebită impactului social, asigurându-se că tranziția către economia verde este echitabilă și inclusivă pentru comunitățile locale. Proiectul are ca rezultate așteptate creșterea capacității de producție, menținerea și crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea calității mediului și creșterea eficienței energetice.

Astfel, proiectul „Creșterea competitivității firmei DEXTERNET SRL” reprezintă un demers esențial pentru adaptarea la noile cerințe ale unei economii în tranziție și pentru promovarea incluziunii sociale și a sustenabilității pe termen lung.

TAGS: dezvoltare economică, creare locuri de muncă, sustenabilitate

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

General