Friday, June 21, 2024
HomeEconomie si FinanciarNoua schemă de ajutor de stat propusă de Ministerul Finanțelor

Noua schemă de ajutor de stat propusă de Ministerul Finanțelor

Noua schemă de ajutor de stat propusă de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a anunțat o nouă schemă de ajutor de stat care vizează finanțarea nerambursabilă a investițiilor cu impact major în economia românească. Această schemă are un buget total de 2,25 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 450 milioane euro.

Conform anunțului ministerului, schema de ajutor de stat se bazează pe cadrul normativ european în vigoare până la data de 31 decembrie 2026 și va permite plata ajutorului de stat în perioada 2025-2032.

Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor la rubrica Transparență decizională, oferind astfel transparență și accesibilitate tuturor celor interesați.

Ministrul Marcel Boloș a transmis că această propunere are ca scop atragerea în România a investițiilor de mare anvergură și orientarea acestora către regiunile mai puțin dezvoltate ale țării. El a subliniat importanța efectului multiplicator al investițiilor, care nu doar că vor stimula competitivitatea ramurilor industriale tradiționale din România, dar vor crea și oportunități de angajare pentru mii de cetățeni din întreaga țară. De-a lungul perioadei 2007-2023, ajutoarele de stat acordate de Ministerul Finanțelor au reprezentat un instrument de stimulare a atragerii de investiții și creării de noi locuri de muncă. Până acum, s-au emis 304 acorduri pentru finanțare în vederea susținerii de investiții în valoare de 6,7 miliarde euro, care generează peste 61.000 de locuri de muncă. Proiectele de investiții au generat valoarea de 4 miliarde euro în contribuții directe.

În ceea ce privește eligibilitatea pentru această schemă de ajutor de stat, pot fi beneficiarii întreprinderile care îndeplinesc următoarele criterii cumulative:

 • Să fie înregistrate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Să realizeze o investiție inițială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, într-unul dintre sectoarele eligibile prevăzute în anexa nr.1 a schemei de ajutor de stat;
 • Să nu se încadreze în categoria “întreprinderilor în dificultate”;
 • Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității și să nu fi primit decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
 • Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
 • Să nu efectueze o relocare către unitatea în care se va realiza investiția inițială.

Pentru a putea accesa ajutorul de stat, întreprinderile trebuie să îndeplinească și următoarele condiții suplimentare:

 • Pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat, rentabilitatea cifrei de afaceri trebuie să fie mai mare decât zero în unul dintre ultimele trei exerciții financiare încheiate, iar capitalurile proprii trebuie să fie pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;
 • În cazul întreprinderilor nou-înființate, acestea trebuie să aibă un capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și să nu aibă acționari care dețin sau au deținut în România, în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii, o întreprindere cu același obiect de activitate pentru care se solicită finanțare.

Printre criteriile de eligibilitate pentru investiții se numără:

 1. Să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale care creează o nouă activitate economică;
 2. Să aibă o valoare totală, fără TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale de minimum 50 milioane lei;
 3. Să își demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia;
 4. Să îndeplinească condiția referitoare la efectul stimulativ;
 5. Să îndeplinească indicatorii cantitativi și calitativi prevăzuți de schemă;
 6. Să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în cadrul unor sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte. Durata fiecărei sesiuni este de 30 de zile lucrătoare.

Cererile de acord pentru finanțare se ordonează descrescător pe baza unui punctaj calculat și se analizează în limita bugetului alocat sesiunii. Analiza cererilor se finalizează cu acord pentru finanțare (dacă sunt îndeplinite toate condițiile și criteriile de eligibilitate) sau cu o scrisoare de respingere. Plata ajutorului de stat se realizează după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile, conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Ajutorul de stat se va acorda pentru cheltuielile eligibile precum realizarea de construcții, achiziția de echipamente și active necorporale. De asemenea, activele aferente investiției trebuie să fie noi.

TAGS:

Ministerul Finanțelor, schema de ajutor de stat, investiții, economie românească.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

General