Thursday, May 23, 2024
HomeActualitateNo h1 tag found

No h1 tag found

Relațiile dintre Ucraina și comunitatea românească din această țară au cunoscut o evoluție semnificativă în ceea ce privește legislația privind drepturile minorităților, în special în domeniul învățământului. Schimbările legale recent adoptate au avut drept scop asigurarea continuării predării în limba română în școlile comunităților românești, ca modalitate de a păstra o tradiție îndelungată. Potrivit secretarului responsabil al Uniunii interregionale “Comunitatea românească din Ucraina”, Aurica Bojescu, aceste modificări legislative au reprezentat primii pași importanți spre protejarea și promovarea culturii și identității românești în Ucraina. Acestea au avut loc în urma unei întâlniri comune dintre guvernele României și Ucrainei, care a avut loc la Kiev pe 18 octombrie 2023, sub presiunea negociatorilor din cadrul Comisiei Europene și a Consiliului Europei. În esență, Parlamentul Ucrainei a abrogat prevederile anterioare care impuneau școlilor cu predare în limba minorităților să introducă progresiv predarea în limba ucraineană a disciplinelor de bază. Această măsură, care a fost aplicată astfel încât să crească gradual procentul de ore de curs predate în limba ucraineană, afecta și școlile care predau în limba română. Acum, o astfel de restricție nu mai există, iar predarea în limba română poate fi continuată fără opreliști. Cu toate acestea, Aurica Bojescu subliniază faptul că unele aspecte ale actului normativ încă mai necesită ajustări pentru a răspunde nevoilor comunității românești din Ucraina. Printre acestea, se numără revizuirea modului în care predarea se realizează la nivel de unități de învățământ și nu la nivel de clasă, precum și restabilirea statutului școlilor cu predare în limba română, similar cu cel dinainte de 2017. În plus, Bojescu atrage atenția și asupra necesității de a permite susținerea examenului de Bacalaureat în limba română pentru elevii care au învățat în această limbă pe parcursul școlarizării lor. Aceste preocupări sunt susținute de prevederile Constituției Ucrainei, care garantează dreptul la învățământ în limba maternă în școli. Cu toate acestea, există încă inconsecvențe în aplicarea acestor prevederi, deoarece predarea în limba română este garantată doar la nivel de clasă și nu în toate școlile românești. Bojescu afirmă că discuțiile continuă cu Ministerul Învățământului și cu Departamentul pentru Etnopolitică al Guvernului de la Kiev în vederea remedierii acestei situații. Un alt aspect critic semnalat de Bojescu este legat de examenul de Bacalaureat, care în prezent nu permite elevilor să susțină acest examen în limba în care au învățat pe tot parcursul școlarizării lor, așa cum este prevăzut în România. Această restricție afectează motivația elevilor de a studia în limba română și trebuie revizuită pentru a aduce un echilibru. Cu toate acestea, revendicările comunității românești din Ucraina se bazează pe prevederile Constituției și pe normele juridice internaționale referitoare la protecția și promovarea drepturilor minorităților. În acest sens, atenția este îndreptată atât către autoritățile ucrainene, cât și către instituții internaționale, pentru a asigura respectarea acestor drepturi fundamentale. Recunoașterea importanței păstrării limbii române și a identității culturale în comunitățile românești din Ucraina este crucială pentru consolidarea relațiilor dintre cele două țări și pentru promovarea diversității culturale. Prin implementarea schimbărilor legislative cerute și prin urmărirea unui dialog deschis și constructiv, se poate realiza o cooperare durabilă și benefică pentru ambele părți implicate. TAGS: Ucraina, minorități, modificări legislative, învățământ, limba română
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

General

Recent Comments