Monday, May 20, 2024
HomeActualitateNo h1 tag found

No h1 tag found

### Creșterea Economică a României Încetinește la 1,8% în 2023, dar Se Prognozează o Accelerare în 2024 și 2025 București, 15 februarie 2023 – Economia României a înregistrat o încetinire în ritmul de creștere în 2023, ajungând la 1,8%, potrivit estimărilor de iarnă publicate de Comisia Europeană. Inflația și avansul mai redus al creditelor private au fost principalele factori care au contrâns cererea internă. Cu toate acestea, există o estimare optimistă pentru anii următori, cu o accelerare a creșterii la 2,9% în 2024 și chiar la 3,2% în 2025. Comisia Europeană a revizuit în scădere previziunile de creștere economică pentru anul curent, cu 0,4 puncte procentuale sub estimările făcute în toamnă. În raportul publicat joi, instituția europeană a menționat că acest decalaj a fost compensat de perspectivele unei creșteri mai puternice a creditului privat și de creșteri continue ale veniturilor reale disponibile, ceea ce ar duce la o creștere a Produsul Intern Brut (PIB) real de 2,9% în 2024. Cu toate acestea, această previziune este ușor sub așteptările inițiale. Deși consumul privat este așteptat să se accelereze în acest an, investițiile rămân un element cheie în contribuția la creșterea PIB-ului. Pentru anul 2025, Comisia Europeană estimează o creștere economică de 3,2%, în timp ce politica monetară urmează să rămână strictă în 2024 și să se relaxeze doar treptat. Această relaxare a condițiilor monetare și financiare, împreună cu o cerere externă mai puternică, ar putea duce la o creștere reală a PIB-ului conformă cu estimările din toamna anului 2023. Un alt aspect important menționat în raportul Comisiei Europene este inflația. Estimările arată că aceasta a fost de 9,7% în 2023, iar prognoza indică o reducere la 5,8% în 2024 și la 3,6% în 2025. Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a înregistrat o scădere la 7% în decembrie anul trecut, contribuind astfel la reducerea inflației generale în 2023 la 9,7%, de la 12% în 2022. Cu toate acestea, inflația, excluzând energia și alimentele, a înregistrat o încetinire mai puțin pronunțată și a rămas peste inflația generală în ultima parte a anului 2023, datorită creșterii puternice a prețurilor serviciilor și prețurilor nealimentare. Pe termen mediu, se așteaptă ca prețurile să decelereze și mai mult, cu excepția unor scurte pauze la începutul anului 2024, generate de creșterea impozitelor indirecte. Astfel, inflația medie anuală, conform IAPC, este estimată la 5,8% în 2024 și se preconizează o încetinire la 3,6% în 2025. Prognoza rămâne în mare parte neschimbată în comparație cu estimările anterioare. În ceea ce privește declarațiile recente ale guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, acesta a afirmat că țara noastră nu se confruntă cu o recesiune și nu există nicio prognoză care să indice o posibilă îndreptare în această direcție. Este important de menționat că raportul instituției europene susține această afirmație, având în vedere estimările de creștere prevăzute până în 2025. În concluzie, economia României a înregistrat o încetinire în 2023, însă se preconizează o revenire și o accelerare a creșterii în anii următori. Există determinanți pozitivi care pot stimula creșterea, cum ar fi creșterea creditului privat și veniturile reale disponibile. Cu toate acestea, inflația rămâne o preocupare, iar politica monetară va trebui să se adapteze pentru a controla aceste presiuni inflaționiste. Este important să se mențină politicile economice adecvate și să se încurajeze investițiile pentru a sprijini o creștere economică solidă și durabilă în perioada următoare. TAGS: [Estimări economie România](https://ezs.ro/?s=Estim%C4%83ri+economie+Rom%C3%A2nia), [Comisia Europeană](https://ezs.ro/?s=Comisia+European%C4%83), [creștere economică](https://ezs.ro/?s=cre%C8%99tere+economic%C4%83), [inflație](https://ezs.ro/?s=infla%C8%9Bie), [PIB](https://ezs.ro/?s=PIB)
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

General

Recent Comments