Monday, July 22, 2024
HomeActualitateAgenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia: Oportunitate pentru Proiecte de Transport Urban...

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia: Oportunitate pentru Proiecte de Transport Urban Durabil

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia: Oportunitate pentru Proiecte de Transport Urban Durabil

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a anunțat deschiderea depunerii proiectelor în cadrul apelurilor nr. 2 pentru sprijinirea transportului urban sustenabil și durabil dedicate orașelor și municipiilor. Această inițiativă oferă unităților administrativ-teritoriale din mediul urban posibilitatea de a accesa peste 32 de milioane de euro pentru promovarea utilizării transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice.

Finanțarea proiectelor din aceste apeluri se va acorda după parcurgerea tuturor etapelor de selecție din primele apeluri destinate orașelor și municipiilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, în limita sumelor disponibile. Printre acțiunile principale sprijinite se numără dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, sprijinirea infrastructurilor pentru moduri de transport active și activități conexe. Solicitanții eligibili includ unitățile administrative-teritoriale (UAT) orașul și municipiul, conform reglementărilor legale în vigoare.

Ambele apeluri sunt competitive, iar proiectele trebuie să respecte anumite criterii, cum ar fi o valoare minimă eligibilă de 250.000 euro și o valoare maximă de 5 milioane euro. Beneficiarii pot obține un ajutor financiar nerambursabil de până la 98% din valoarea cheltuielilor eligibile. Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv online prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+ începând cu data de 08 iulie 2024, iar termenul limită pentru depunere este 08 noiembrie 2024.

Această inițiativă vine în sprijinul autorităților locale și are scopul de a încuraja dezvoltarea unui transport urban sustenabil, reducerea emisiilor poluante și îmbunătățirea calității vieții în orașe și municipii. Prin implementarea proiectelor dedicate transportului urban durabil, se urmărește creșterea gradului de utilizare a mijloacelor de transport ecologice și eficiente, contribuind astfel la reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător și promovarea unei mobilități mai sigure și accesibile pentru toți locuitorii.

Autostrada Sudului va continua lucrările de întreținere și modernizare a porțiunilor de drum incluse în proiectul de reabilitare, iar estimările arată că aceste lucrări vor fi finalizate în termenul prevăzut initial, fără depășiri de costuri sau întârzieri majore. Această investiție strategică este vitală pentru fluidizarea traficului și îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiune, obiective esențiale pentru dezvoltarea economică și socială a zonei.

În același timp, autoritățile locale din regiunea Sud-Vest Oltenia pun accent pe extinderea rețelei de transport public și modernizarea mijloacelor de transport existente pentru a oferi soluții durabile de mobilitate urbană. Proiectele finanțate vor trebui să se concentreze pe creșterea eficienței energetice a sistemelor de transport, reducerea poluării și promovarea utilizării alternative a mașinilor personale în favoarea transportului public.

Investiția în transportul urban durabil reprezintă un pilon crucial în tranziția către un mediu urban mai curat și mai prietenos cu mediul înconjurător. Prin promovarea unor soluții inovatoare și sustenabile de transport, se creează premisele unei dezvoltări echilibrate și durabile a orașelor și municipiilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și la protejarea resurselor naturale pentru generațiile viitoare.

Autoritățile se angajează să susțină proiectele care aduc beneficii semnificative comunităților locale prin îmbunătățirea accesului la serviciile de transport public, reducerea congestiilor rutiere și creșterea siguranței participanților la trafic. Astfel, implementarea unor soluții inovative și integrate de transport urban devine esențială pentru modernizarea infrastructurii și promovarea unei mobilități sustenabile în regiune.

Investiția în proiecte de transport urban durabil reprezintă un pas important în direcția construirii unui sistem de mobilitate urbană modern și eficient, adaptat nevoilor actuale ale comunităților și al mediului înconjurător. Prin colaborarea între autorități publice, sectorul privat și societatea civilă, se pot identifica soluții inovatoare și sustenabile pentru îmbunătățirea calității vieții în orașele și municipiile din regiunea Sud-Vest Oltenia.

Tags: transport urban durabil, dezvoltare regională, proiecte transport, infrastructură transport

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

General